Network Menu

Välkommen till VEMA

Du har landat på SWEA-regionen VEMAs hemsida. Här kan du hitta mer information om vilka våra avdelningar är och om våra gemensamma intressen.

Eva Kars; Foto: PrivatJag heter Eva Kars och är regionordförande i SWEA VEMA sedan 1 maj 2018. En av mina uppgifter är att leda styrelsearbetet för SWEA-regionen som representerar Västra Europa, Mellanöstern och Afrika, dvs Barcelona, Costa Blanca, Göteborg, Holland, Irland, London, Mallorca, Marbella, Oslo och Portugal. Vår grupp för tillsammans VEMAs talan i SWEA International.

Regionstyrelsen ansvarar för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs. I styrelsen fokuserar vi mycket på att utbyta idéer, erfarenheter, kunskap och att inspirera varandra, vilket i sin tur främjar avdelningarnas utveckling, regionen och SWEA globalt.

Regionordföranden är vald av SWEAs medlemmar i två steg: först väljer medlemmarna i en avdelning sin styrelse, sedan väljer avdelningsstyrelsen i regionen sin regionordförande.

En regionordförande är inte endast ordförande i en region. Hennes viktigaste uppgift är som styrelsemedlem i den internationella styrelsen. Hon är länken mellan avdelningsstyrelsen och SWEA International och hon lyssnar till sin region för att sedan föra dess talan i den internationella styrelsen. I SWEA Internationals styrelse måste hon fatta beslut som i första hand gagnar den globala verksamheten och är i linje med föreningens stadgar.

Läs mer om regionindelningen och var avdelningarna hittas här. >>